گردشگری

تعريف غار و چگونگی

بر اساس تعريف غار و چگونگی پيدايش آن غارهای ايران را می توان به پنج دسته تقسيم كرد.

 1ـ غارها و چاههای طبيعی


اين گروه فضاهايی زير زمينی هستند كه در امتداد ترك خوردگی ها و شكستگی های درون پوسته زمين و بر اثر فرايند غار زايشی به وجود آمده و با دهانه ای بزرگ يا كوچك به بيرون راه يافته اند. اگر امتداد ترك و شكستگی بر پوسته زمين عمود باشد، چاه و اگر عمود نباشد، غار به وجود می آيد. در اين مورد می توان به ترتيب از چاه بگليجه و غار علی سرد نام برد. فرايند زايش در اين غارها از مرتفع ترين نقطه غار به سوی مركز زمين است.2ـ غارهای طبيعی و تاريخی


آن دسته از غارهای طبيعی كه به علت دارا بودن موقعيت ويژه مسكونی و دفاعی تغییراتی به وسيله انسانها در آنها ايجاد شده و به عنوان سكونتگاه و دژ مورد استفاده بوده اند در اين گروه قرار دارند.
ويژگی اين غارها وجود چشمه آب در داخل يا خارج و در دسترس آن و وجود آب انبار برای ذخيره آب در آنهاست. در اين گروه غارهای كرفتو و آبزا را می توان نام برد.


3ـ غارهای دست كنده


غارهای دست كنده از غارهایی هستند كه در دل صخره ها و ديواره كوهستانها، به وسيله انسان و با ابزار ساخته شده اند. هدف از ساخت اين غارها ايجاد دژهای دفاعی و سكونت دائم در آنها بوده است.
از ويژگی اين غارها می توان به وجود آب انبار در آنها برای ذخيره آب، اشاره كرد. نمونه اين گروه غارها دژ قلعه جوق و سكونتگاه پل مون است.

 4ـ نهانگاههای زير زمينی


اين گروه از غارها را معمولا انسانها در دشتها و زير تپه های دست ساز می سازند. اين نهانگاهها دارای شبكه پيچيده ای از راهروها و چاههای متصل به هم و تعدادی اتاق برای سكونت بوده و محل زيست موقت ساكنان يك منطقه به هنگام حمله يا عبور ناگهانی دشمن به حساب می آمده است.
وجود چاه آب در اين غارها برای تامين آب مورد نياز ساكنان از ويژگی آنهاست. نمونه اين غارها نهانگاه اصله در همدان و كسب و ننج در ملاير است.


5ـ چاههای آهك ساخته


اين گروه از غارها چاههایی هستند كه بر اثر رسوب گذاری چشمه هایی با آب محتوی بی كربنات كلسيم بالاتر از حد اشباع، ساخته شده است در ايجاد اين چاهها فرايند زايش، از پایین به بالا و عکس فرایند زایش در چاههای طبیعی است. چاه دیو زندان و چاه بابا گرگر از نمونه چاههای آهك ساخته ايران است.

                                                                                                                     

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 


غار مغان

 

در 30 كيلومتري جنوب غربي مشهد در جاده خلج ، در كوهپايه هاي كوه مغان و دره مغان قرار گرفته است . اين غار داراي دهليزها و راهها ي پر پيچ و خم و گوناگوني است كه در صورت عدم آشنايي با محيط احتمال گم شدن زياد است . از سقف اين غار، ستونها و شاخه هاي آهكي استالاکتیت و استالاکمیت هستند آويزان است و منظره بسيار جالبي را بوجود مي آورد . درون اين غار چاههاي مختلفي نيز وجود دارد كه درون بعضي از آنها پرندگاني نيز زندگي مي كنند .

 در درون غار چشمه آبی وجود دارد که علاوه برزلالی و گوارایی آن  منظره بسیار جالبی را به وجود آورده . بسیار سرد است بطوری که در تابستان نیز نمی توان بیشتر از چند لحظه دست و پارا در آن نگه داشت .

روستای مغان در جنوب مشهد و مسیر آن از طریق شهرک سیدی و عبور از جاده خلج میباشد.

از دیگر نقاط تفریحی این ناحیه مایان ،* اردمه و خانرود را می توان نام برد

فسیل هایی که در این غار پیدا شده مربوط به دوران دوم زمین شناسی است؛ "غار مغان" دارای دو دهانه در جنوب شرق است وارتفاع آن از سطح دریا 2910 متر می باشد؛ هر چه به درون غار می رویم ارتفاع دهانه غار بیشتر و شیب آن نیزفزونی می یابد. درون غار فرو شعبات و تونل هایی است که به هم راه دارند و در قسمتی از آن نیز آب دیده می شود.

.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385-روستای مغان

خانوار: 258 

مرد:  361 

زن: 467

باسواد: 478

بیسواد: 287

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 

 

غار ایوب

 

ايوب نام غاری است كه نقش زيارتگاهي دارد و دركوهي به همين نام  درجنوب شهر دهج واقع شده است .
 

اين غار از اواخر فصل بهار كه هوابه تدريج گرم مي شودتا پايان تابستان كه هوا به تريج خنك مي شود با عظمت وشكوه خاص خود پذيراي دوستداران طبيعت ومشتاقان خود ازشهرها وروستاهاي همجوار خود براي تقريح وزيارت مي شود .همين نكته باعث شده تا درمحيط طبيعي وفرهنگي واقتصادي شهر دهج وآباديهاي تابع آن اثرات مثبت ومنفي زيادي داشته باشد.

 

هرساله تعداد زيادي ازمردم شهرهاي اطراف نظيرانار،شهربابك ، رفسنجان ، كرمان ، سيرجان ، يزد ، مهريز،هرات، مروست ، خبر،جوزم وديگر مناطق بنا به اعتقادشان براي زيارت اين غاردر اين فصل به اين منطقه مسافرت مي كنند.اعتقاد براين است كه حضرت ايوب مد تي دراينجازندگي نموده كه امروزه اثرآن به صورت رد پاي آن حضرت برسينه صخره اي غار برجاي مانده است.

 

كوه ايوب كه غار ايوب درآن قراردارد در جنوبشرقي شهر دهج با ارتفاع حدود 3200 متر در منطقه كوهستاني دهج كه جزو كوههاي رشته مركزي ايران است قرار دارد.ساختارسنگ شناسي اين كوه از نوع داسيت - آندزيت مربوط به عهد پليو - پليستوسن ازدوره هاي زمين شناسي است .اين نوع از جنس سنگها بيانگر آذرين بودن آنها است .

 

مشخصات غار ايوب


دهانه بسياربزرگ غار درنيمه هاي كوه درارتفاعي بالا قرار دارد .درگوشه اي از ديواره شرقي واز سقف شريان باريكي از آب سال هاي سال دست نوازشش را بر سينه سخت سنگ سائيده واز آن صخره اي لعل با ظرافتي بي نظير بوجود آورده است .درپاي اين ديواره حوضچه اي كوچك قرار دارد كه اين آب درآن جمع مي گردد .آبي بس خنك وگورا به خصوص براي تشنگاني كه خسته ازكوه پيمايي به اين مكان مي رسند .با نوشيدن جرعه اي از اين آب خستگي راه را از تن بيرون مي نمايند.

 

كمي بالاتردرسمت حوضچه  جايگاهي هموار وصافي قرار دارد كه درمركز آن چاله كوچك هاونگ مانندي وجود دارد به  نام  هاونگ آرزو معروف است .اعتقاد براين است كه اگر آرزومندي  نيت نموده وقطعه اي سنگ را در داخل آن پرتاب نمايد، اگر سنگ بعد از برخورد مستقيم به بالا وخارج از هاونگ پرتاب شد ، آرزوي نيت شده برآورده خواهد شد.

 

 

 

درسمت جنوبغربي غار دردل ديواره نازكي ازصخره سوراخي دايره مانند با قطر كمي وجود دارد كه به سوراخ حلال وحرام مشهور است .مشهوراست  كه فقط حلال زاده ها مي توانند از آن عبور كنند. بدين گونه كه شخص با سر وبه صورت خوابيده سعي مي كند از آن عبور كند  .

 

دربين دومكان فوق (حوضچه و سوراخ حلال وحرام) جايگاههايي براي نشستن واستراحت زائرين خسته است كه  منزلگاه ناميده مي شود .دراين مكانها محل استراحت ، نماز گذاردن ،  نهار وشام خوردن است .البته در زمانهاي نه چندان دور بيشتر براي اتراق شبانه استفاده مي شد ولي امروزه اين كاركرد منزل گاه رو به تضعيف است .امروزه بيشتر براي استراحت كوتاه مدت وعبادات استفاده مي شود .

 

حدود 150 متر بالاتر از منزلگاه زيارتگاه وجايگاه بچه مهتابي ها قراردارد.درمحل زيارتگاه محلي گودشده شبيه به ردپاي انساني با فيزيك بدني قوي وجود دارد كه آن را منتسب به حضرت ايوب مي كنند .به واقع عامل جذب معتقدين به اين همين مكان است. براي رسيدن به جايگاه زيارت نردبان نصب شده كه زائر از آن بالا مي رود وزيارت مي نمايد .در مقابل آن جايگاهي براي نماز گذاردن است كه 2يا 3 نفر همزمان مي توانند در آن  نماز بگذارند .درارتفاعي پائين تر ازاين جايگاه درسمت  راست (غرب آن )  محلي است كه گفته مي شود شبهاي جمعه تعدادي كودك كه به بچه مهتابي معروفند قران مي خوانند وافراد معتقد مي توانند بشنوند.

 

درسمت راست ورودي غار درارتفاع ديواره قسمتي توخالي است كه بايستي با نردبان به آن دست يافت .ياغيان درزمانهاي دوردر جلوي آن  ديواري ساخته بودند كه انها را در مقابل دشمنان ورقبايشان وسرما وگرما محفوظ نگه مي داشت .

 

درپايين كوه كه نقطه آغاز صعود به غار است سنگ بسياربزرگي وجود دارد كه به سنگ بارانداز معروف است .زيرا  زائرين مي توا نند با  وسايل حمل ونقل قديمي يامدرن فقط  تا كنار اين سنگ بيايند وبقيه راه را مجبورند پياده طي كنندتا به مقصود خود برسندكه چيزي حدود يك ساعت زمان مي برد. لذا دراينجا باربنه خودرا پايين آورده واتراق مي كنند.افرادي كه بهر علت نمي توانند بالا بروند در همين مكان مي مانند به همين دليل اين سنگ به بار انداز معروف است

 

گردشگري

 

دلايل زيادي براي جذب گردشگران زيادي از شهرها وروستاهاي همجوارومنطقه نظيررفسنجان ، سيرجان ، شهربابك ، كرمان ، انار ، يزد ، مهريز ، هرات ، مروست وغيره به منطقه دهج به خصوص غار ايوب وجود دارد كه به نوبه خود موجب توسعه ورونق اين منطقه فقير مي گردد.اين دلايل به قرار زيراست :

 

وجود غارحضرت ايوب واحترامي كه مردم ما به پيامبران دارند كه هرسال تابستان تعداد زيادي گردشگر را جذب خود مي نمايد .آب وهواي معتدل وفرحبخش كوهستاني ، كاريزهاي زياد باآب شيرين ، گورا وخنك ومسرت  بخش ، باغهاي ميوه گوناگون با ميوه هاي تابستاني وكوهستاني ، سكوت نسبي وآرامش حاكم برمنطقه مورد نظر كه امروزه بسيار موردنياز انسان امروزي كه سخت درتلاش ودورافتاده ازطبيعت است مي باشد ، هواي مفرح وپاك وسالم وبدور از هرگونه آلودگي ، محصولات لبني ودامي تازه وسالم ودلايل ديگر همه ا ز عواملي هستند كه باعث مي شود تا انسان امروزي خسته از كار هفتگي وماهانه  وروزمره خود ، پاره اي از وقت خود را دردل طبيعت پاك وسالم به دور از هرگونه دغدغه اي روزمره به خود ودر خود بگذارندوسر درجيب تفكر به خود وخالق هستي بپردازد.اگر توجه داشته باشيم كه شهرهاي ومناطق همجوار ونزديك دهج وايوب از پاره اي از اين نعمات محرومند .آب وهواي گرم وخشك وكمبود آب شيرين از مشكلات اين مكانها است .همين باعث مي شود تابهار وتابستان هرسال در حالي كه مناطق نزديك وهمجوار ايوب ودهج به شدت گرم مي شوداين منطقه با توجه به اعتدال آب و هوا وساير شرايط جاذب زيادي گردشگر از اين مناطق باشدوما شاهد تردد وتمركز جمعيت زيادي در آباديهاي اطراف وبه خصوص غار ايوب ، كه مكاني زيارتي ، تفريحي ، ورزشي (كوهنوردي )  محسوب مي شود ؛ باشيم.

 

اگربه اين شرايط بيشتر توجه شود با برنامه ريزي  ومديريت  صحيح   مي توان اين مكان را به يك مركز تفريحي ، ورزشي سالم با شيوه اي نوين تر تبديل نمود كه نتيجه آن تاثيرات اقتصادي از قبيل افزايش درآمد مردم ،ايجاد مشاغل گوناگون،توسعه وپيشرفت راهها ، اماكن تفريحي وورزشي ، خوابگاهي ،  واستراختگاهي شود . به خصوص اگر توجه شود كه منطقه دهج از محروميت ، فقر ، بيكاري ، مهاجرت كسترده جوانان دررنج است .

 

اگر چه در نگاه  اول توانهاي بالقوه موجود ناچيز وكم اهميت جلوه مي نمايد. اما باسرمايه گذاري و مطالعات مناسب ومطمئن مي توان توان هاي مذكوررا به توان بالفعل تبديل نمودكه دركنار فعاليتهاي ديگر همانند كشاورزي ودامپروري  سبب تحول اقتصادي  منطقه گردد واز طرف ديگر رفاه حال گردشگران رافراهم نمود .

 

به نظر مي رسد كه مسئولين ومردم منطقه بايد گامهايي اساسي جهت توسعه گردشگري در منطقه بردارند كه البته سهم مسئولين منطقه در فراهم آوردن امكانات زيربنايي مهم وقابل توجه است .

 

چه بايد كرد؟

 

درهرصورت براي اينكه اثرات مخرب توسعه منطقه به حداقل خود برسد   اولين گام نياز به مطالعه همه جانبه و فراگيرمسائل زيستي ، محيطي ، جغرافيايي ؛ فرهنگي  واجتماعي منطقه هست وطرحهايي كه ارائه مي شود  بايد كارشناسي شده باشد.

با اين حال درآغاز راه به نظر مي رسد پيشنهادهاي زيرراه گشا باشد:

الف) از آنجايي كه گردشگران ازمكانهايي دورازمنطقه براي تفريح وزيارت مي آيند وحداقل دو الي سه روز در محل مي مانند ؛ لذا ساخت مكانهاي لازم براي اسكان، خواب ، استراحت ، ورزش ، امور بهداشتي وسرويس دهي ، نمازخانه ، فروشگاههاي تامين مايحتاج مورد نياز ، پارك ووسايل بازي براي كودكان در فضاي جلو غار از اولويت هاي اساسي محسوب مي شود.

 

ب) احداث وتعمير، آسفالت راه ارتباطي دهج - ايوب با رعايت اصول فني ورعايت حداقل استانداردهاي راهسازي .چراكه عدم وجود راه مناسب از يكطرف واز طرف ديگر تردد زياد باعث شده تا راه موجود هميشه خطر آفرين ونامناسب باشد كه از عوامل دفع گردشگران درحال حاضراست .

 

پ) ازآنجايي كه بعضي از آباديها بنا به موقعيت وشرايط طبيعي خود بيشتر مورد توجه گردشگران است ، اختصاص بخشي از فضاهاي سبزياباغ ها اين آباديها و ساخت فضاهاي جديد در آنها براي اسكان ، تفريح ورفع نيازهاي گردشگران بايد مورد توجه قرار گيرد.تخصيص فضاهاي خاصي دراين آباديها از ايجاد تنش ودرگيري گردشگران واهالي آباديها جلوگيري مي نمايد وموجب رضايتمندي دوطرف مي شود.

 

ت ) گسترش وتبليغ فرهنگ پذيرش گردشگرازطريق آموزش چگونگي رفتار با گردشگران وتبليغ اثرات مثبت ناشي از گردشگري در سطح منطقه. بديهي است خود اين امر مي تواند باعث افزايش ورود گردشگران به منطقه شود.

 

ث ) جهت تامين آسايش رواني  و امنيت جاني ، مالي وناموسي  گردشگران واهالي بومي منطقه تامين امنيت يكي از مسائل اساسي محسوب مي شود چراكه در مناطقي ازاين نوع هميشه احتمال وجود افراد مزاحم هست كه مي توانند موجب سلب آسايش وامنيت گردشگران ومردم بومي منطقه شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

غار کتله خور

غار کتله‌خور، که در گویش محلی، مردم منطقه به آن کتل کوتول می‌گویند، غاری است خشکی -آبی، واقع در استان زنجان و در ۸۰ کیلومتری جنوب خدا بنده و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان و ۴۱۰ کیلومتری تهران و ۵ کیلومتری شهر کوچک گرماب واقع است. در بعضی ازمناطق غربی ایران به کوههای کم ارتفاع کتل می‌گویند و احتمالاً وجه تسمیه غار نیز به همین علت باشد که غار در یکی از این کوهها قرارگرفته‌است و خورشید از پشت آن طلوع می‌کند و بجای کتل خورشید به آن کتل‌خور گویند.

غار کتل کوتول قبل از سال ۱۳۰۰ ه.ش. کشف شده‌است و در سال ۱۳۳۰ توسط شخصی به نام جمالی زنجانی به ثبت رسیده‌است.

حدود سال ۱۳۴۳ ه.ش. کوهنوردان بعلت طولانی بودن دهلیز ورودی و کوتاه‌بودن سقف آن و مشکلات عبور و مرور و فقدان جاذبه‌های، غارسنگی بی‌اهمیت جلوه شد ولی در سال ۱۳۶۵ گروهی مجهز از غارنوردان زبده همدان بازدید مفصلی از غار انجام دادند و توانستند شکل‌گیری این غار را به دوران ژوراسیک مربوط دارند یعنی بیش از ۱۲۰ میلیون سال قبل.

ساختمان در زیر کوه‌کتل‌ خور قرار گرفته و از پائین دست دهانه آن رودشور که از شعبات فرعی قزل‌اوزن است جاری می‌شود غار درمنطقه مستطیلی شکلی به ابعاد ۲۰۰۰×۱۵۰۰ متر به‌وجود آمده‌است در محل یاد شده عملکرد هوازدگی مکانیکی و نیروهای درونی به کمک یکدیگر تعدادی ترک یا گسل متقاطع را در محدوده داخلی این فضا به وجود آورده و به دلیل فراهم شدن سایر شرایط، فرآیند غار زایشی شروع شده‌است دهانه غار در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و اختلاف ارتفاع آن با ارتفاع چشمه‌ای که آبهای فرورو حاصل از ریزش جوی غار را خارج می‌کند و به رود شور می‌ریزد ۵۰ متر است.

ورودی غار یک دهلیز ۴۰۰۰ متری بوده با سقفی کوتاه و فاقد غار سنگ و چند دهلیز فرعی، پس از دهلیز فرعی یک دالان وسیع ۹۵۰ متری با سربالایی‌هایی به ارتفاع ۲ متر و گودالهای خشک قرار دارد که با دوشاخه ۵۰ متری ادامه پیدا می‌کند و پس از عبور از یک سربالایی به تالار وسیعی پوشیده از چکنده و چکیده و ستون می‌رسد. در داخل تالار کوچک بلورین، که به تالار ستونها چسبیده چاهی به عمق ۸ متر قرار دارد که احتمالاً محل خروج آبهای فرورو سازنده غار است.

در حال حاضر این غار به سه بخش فرهنگی، تفریحی و ورزشی تقسیم شده‌است بخش ورزشی آن تنها مورد استفادة غارنوردان و صخره‌نوردان قرار می‌گیرد حدود ۴ کیلومتر است که البته هنوز انتهای آن کشف نشده‌است. بخش تفریحی غار نیز که جهت بازدید عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد حدود ۲ کیلومتر مسیر مستقیم است که گفته می‌شود این مسیر تنها ۳/۱ کل غار است. بخش فرهنگی غار نیز در بخش جنوبی آن قرار دارد قسمت اصلی آن دالانی است طبیعی که جهت برگزاری مراسم مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد البته این دالان هیچگونه راه خروجی به بیرون نداشته و راه خروجی آن به صورت مصنوعی کنده شده اما خود دالان تماماً طبیعی بوده‌است.

غارکتله‌خور از لحاظ کیفیت بلورها و قندیلها، زیبایی و تعدد طبقات اولین غار آهکی جهان شناخته شده‌است که توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینة شخصی به نام مهندس عالی که مهندس عمران فرمانداری زنجان بودند در طول پنج سال آمادة بهره‌برداری گشت. از بهره‌برداری اولیة این غار چیزی حدود ۱۵ سال می‌گذرد که البته هنوز هم کاوش و فعالیت برای آماده‌سازی سایر قسمت‌های غار برای بازدید ادامه دارد.

غار کتله‌خور، غاری است آهکی که در برخی نقاط آن گل‌رس و خاکهای حاوی اکسیدآهن قابل مشاهده‌است. این غار از نظر سنی تقریباً هم‌سن غار علیصدر همدان است البته این دو غار از دو جهت با هم تفاوت دارند. یکی اینکه غار علیصدر همدان غاریست کاملاً آبی اما غار کتله‌خور زنجان غاری است تقریباً خشکی. دوم اینکه آهکهای غار کتله‌خور نسبت به آهکهای غار علیصدر بسیار خالص‌تر هستند که این خود عاملی است جهت زیباترشدن غار، چراکه خالص بودن آهکها موجب شفافیت آنها و در نتیجه عبور نور از قندیل‌ها می‌شود.

یک نکته جالب توجه در رابطه با غار کتله‌خور اینست که شواهد و بررسی‌های انجام شده مؤید این موضوع است که این غار در نهایت به غار علیصدر در همدان متصل می‌شود. همچنین یکی دیگر از عجایب و زیبایی‌های این غار تعدد طبقات آن است که اینگونه غارها در جهان بسیار کم‌نظیر هستند. گمان می‌رود که این غار دارای ۷ طبقه باشد که البته تاکنون تنها ۳ طبقة آن کشف شده‌ است.

حدود ۷۰۰ متر اولیة غار قطری حدود ۷۰ سانتیمتر داشته‌است به‌طوریکه رهنوردان اولیة غار این مسیر ۷۰۰ متری را بصورت سینه‌خیز طی کرده و مسیر خود را با علامتگذاری مشخص کرده‌اند. ۱۰۰ متر ابتدای غار محل زندگی انسان‌های نخستین بوده‌است که این موضوع را اسکلت ۸۰ انسانی که در این محل پیداشده‌است تأیید می‌کند. لازم به ذکر است که این اسکلت‌ها همچنان در این محل نگهداری می‌شوند. این غار دارای بخش‌های دیگری است که به ترتیب می‌توان میدان شیرخوابیده، میدان بیستون، میدان چهل‌ستون، سه‌راهی کوهی، میدان پنج‌شیر، تالار عروس، تونل قندیلی، اتاق عقد، پای فیل، شتر باجهاز، عروس و داماد، میدان شمع، دوجادوگر، نخل سوخته، میدان مریم مقدس و… را نام برد. که تمامی این بخش‌ها حاصل تجمع‌های مختلف آهکی است که هرکدام براساس شباهتی که به یکی از اشیاء اطراف ما داشته‌اند به این اسامی خوانده می‌شوند. از ویژگیهای منحصر به فرد این غار می‌توان وجود ستونهای آهکی عظیم را نام برد که حاصل به هم پیوستن استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌های آهکی هستند که باعث شده‌اند که این غار خود نگهدارندة خود باشد یعنی اینکه این ستونهای عظیم نقش نگهدارنده‌هایی را بازی می‌کنند که مانع از فروریختن سقف غار می‌شود.

این غار در مراحل اولیة تشکیل خود غاری آبی بوده‌است که دراثر انحلال آبی گاهی اوقات توده‌های عظیمی از سنگها از تودة اصلی جدا شده‌اند. تشکیل طبقات متعدد این غار باعث شده‌است که آب به طبقات زیرین نفوذ کرده و عملاً غار تبدیل به غاری خشکی گردد.از دیگر ویژگیهای بارز این غار می‌توان وجود قندیلهای زیبا و شفاف آهکی و استالاکتیت‌های گُل‌کلمی را نام برد.

وجود چشمه‌های آب بسیار زلال در اطراف این غار و حفره‌های متعدد طبیعی هم از ویژگیهای منحصر به فرد این غار است. علاوه بر تمامی این مسائل در غار کتله‌خور همانطور که در قبل آمد می‌توان تجمع‌های متفاوتی مشاهده کرد که یکی از این تجمع‌های زیبا و جالب‌توجه استالاگمیت‌هایی است که بسیار شبیه به عروس و داماد هستند و به همین اسم نامگذاری شده‌اند

این غار درطول ۱۲۰ میلیون سالی که از عمرش می‌گذرد دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده‌است که برخی طبیعی و برخی هم مصنوعی بوده‌است. از تغییرات طبیعی این غار می‌توان شکستگیهای حاصل از زمین‌لرزه‌ها، گسل‌خوردگیها، لغزش‌ها و ریزش‌ها را نام برد.

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 

غار علیصدر

موقعیت

غار علیصدر یکی از بی نظیر ترین و خوش منظره ترین غارهای طبیعی قابل قایقرانی جهان است که در روستای علیصدر از توابع بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ و 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان؛ به طول جغرافیایی 48 درجه و 18 دقیقه و عرض 35 درجه و 18 دقیقه و ارتفاع 1900متر از سطح دریا واقع شده است.
این غار در کوه نه چندان مرتفع ساری قیه ( صخره زرد) ایجاد شده که در قسمت جنوب روستای علیصدر و چسبیده به آن قرار گرفته است. در این کوه دو غار دیگر به نام های سراب و سوباشی وجود دارد که به ترتیب 7 و 11 کیلومتر با غارعلیصدر فاصله دارند و چنانکه در منابع جغرافیایی آمده آب غار علیصدر از غار سراب سرچشمه می گیرد.


تاریخچه

 

 

 

 

گفته می شود که نام اصلی این غار «علی سرد» یا «علی سد» بوده که به تدریج اصطلاحا به علیصدر معروف شده است. در فرهنگ جغرافیایی ایران و فرهنگ دهخدا، به نام « علی سرد» آمده ولی هر دو این منابع نام اصلی آن را « علی سد» ذکر کرده اند. آنچه مسلم است تا این تاریخ در هیچ نوع مدرک تاریخی نامی به عنوان علیصدر ذکر نشده با این وجود خود اهالی نیز آن را علیصدر می گویند.


مردم روستای علیصدر و روستاهای اطراف از قدیم این غار را می شناختند و از آب  آن نیز بهره می بردند ( مجرایی که از محوطه ورودی تا محل آب حفر شده، این مسئله را تایید می کند)؛ ولی شناسایی مفصل و معرفی آن به حدود 15 سال پیش از انقلاب بر می گردد که بنابر نظری اولین بار توسط افسری به نام « سرهنگ یحیایی » که فرمانده پادگان همدان بود و بنابر نظر دیگر توسط گروه کوهنوردی همدان انجام پذیرفت و توسعه آن با تعریض دهنه ورودی آغاز شد و به تدریج به صورت فعلی در آمد.


مشخصات

در بدو ورود شاهد رسوبات کربنات کلسیم   در سقف و دیواره های محدوده وسیعی از غار هستیم، این رسوبات گویای این هستند که در گذشته در این محدوده نیز آب وجود داشته است. ارتفاع فعلی آب درون غار در حدود 50 متر پایین تر از این محدوده است.

ارتفاع آب غار در قسمتهای مختلف آن از صفر تا 14 متر در نوسان است. تمامی کانال های غار هنوز کشف نشده اما در برخی از کانال های غار 10 الی11 کیلومتر پیشروی شده است؛ به طور رسمی در حال حاضر 2100 متر از طول غار شناسایی شده که ارتفاعی بین 1 تا 35 متر، عرض 2 تا 15 متر و عمق 1 تا 17 متر دارد. برای بازدید از غار پس از طی مسیر قابل قایقرانی، مسیر نسبتا طولانی در خشکی طی می شود و پس از آن دوباره گردش با قایق ادامه می یابد. از 14 کیلومتر مسیر کشف شده، 4 کیلومتر از معابر که با پرژکتور نور پردازی شده اند مورد بازدید قرار می گیرند.
محوطه اصلی غار از تعداد زیادی تالار بزرگ و کوچک و پیچ در پیچ تشکیل شده است که به وسیله دهلیز ها و دالان های مشبک با یکدیگر مرتبط می شوند و برخی از آنها وسعتی بیش از چند صد متر مربع دارند.

سقف غار ( که در برخی قسمت ها تا 10 متر از سطح آب ارتفاع دارد) پوشیده از رسوبات کربنات کلسیم خالص و مخلوط با عناصر شیمیایی دیگر است. این رسوبات به صورت های مختلف استالاگتیت هایی با فرم های جذاب ایجاد کرده اند و در کف غار و در جاهایی که آب وجود ندارد نیز استالاگمیت ها منظره زیبایی بوجود آورده اند.

 

 

 

 


منشا آب غار چشمه های زیر زمینی وعلاوه بر آن، ریزش های جوی است که به صورت قطرات آب از دیواره ها و سقف غار به درون آب می ریزد. در کل این غار عظیم از طریق فرسایش و ایجاد حفره های ریز در توده سنگ های آهکی و به هم پیوستن تدریجی این حفره ها در طی سالیان طولانی ایجاد شده است.

بر اساس رده بندی حرارتی Jadin، Astrue آب غار جزو آب های سرد (حدودا 12 درجه) محسوب می شود. همچنین فاقد بو و مزه خاص است، رنگ آن آبی کم رنگ و بسیار زلال است به طوری که حتی در نقاطی با عمق 5 متر بستر آن در نور معمولی و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل رویت است. طبق آزمایشات آب جزو آب های بی کربناته کلسیک سبک دارای pH اسیدیسیته نزدیک به خنثی می باشد همچنین به دلیل وجود املاح آهکی غیر قابل شرب و از لحاظ میکروبی نیز آلوده و در نتیجه فاقد هر نوع حیات جانوری می باشد.
هوای داخل غار سبک، تمیز، عاری از گرد و غبار و کاملا ساکن است به طوری که چنانچه شمعی در آن روشن کنند هیچ گونه حرکتی در شعله شمع دیده نمی شود.

با پخش خبر شناسایی این پدیده کم نظیر، علاقمند شدن محققان و طبیعت دوستان و آغاز بازدید عمومی در سال 1354، غار علیصدر تبدیل به یکی از پر جاذبه ترین مکان های سیاحتی استان خمدان وایران  شده و نمونه ای مشابه غار مولیس فرانسه و شوالیه و بوکان  استرالیا به شمار می آید؛ هم اکنون با توجه به استفاده از روشنایی برق و قایق های پایی چهار نفره و سهولت بازدید از نقاط مختلف غار و همچنین ایجاد تسهیلات رفاهی جانبی؛ سالانه حدود 800 هزار نفر از ایران و اقصی نقاط جهان از این غار بازدید می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

غارچال نخجیر

 

 

غارچال نخجير در يازده كيلومتري شمال دليجان و در نزديكي روستاي نراق قرار دارد و اكنون زير نظر كارشناسان سازمان ايرانگردي و جهانگردي در حال آماده سازي جهت توريستي شدن مي باشد. غار چال نخجير در اواخر سال 1367 در اثر يك انفجار در نزديكي هاي دهانه آن توسط سازمان آب دليجان كشف گرديد.

خصوصيات غار چال نخجير

تا ششصد متري اول غار مسير مشترك و در امتداد جنوب به شمال مي باشد و بعد از آن داراي دو انشعاب مي شود يكي از انشعابات به طرف شمال شرق و ديگري به شمال غرب امتداد مي يابد طول كل هر كدام از شعب حدود يكهزار و سيصد متر است. از امتيازات غار مزبور افقي بودن كل مسير است.

تالارهاي متعدد و حوضچه هاي آب، راهروهاي طولاني، مسيرهاي مشكل در بعضي از نقاط و چكنده و چكيده هاي بلورين و بسيار متنوع و زيبا و حتي در نقاطي منحصر به فرد از خصوصيات آن است. حدود 95% از بدنه غار پوشيده از چكنده و چكيده است و فقط 5% باقيمانده سنگي ميباشد كه اين خود بر زيبايي غار مي افزايد. غار چال نخجير از تالارهاي مختلفي تشكيل شده كه كوچكترين آن به متر 3*5*20 و بزرگترين آن به متر 30*40*120 وسعت دارد. زيباترين تالار آن، تالار چهلستون نام دارد كه با انواع چكيده و چكنده هاي مختلف و رنگهاي خيره كننده پوشيده شده است. از ديگر تالارهاي اين غار مي توان تالار سفره عروس, درياچه، برزخ، باغ وحش، چهلچراغ و تالار زيبائيها را نام برد. شما میتوانید عکسهای زیبای این غار را از روی کروکی غارچال نخجیر مشاهده نمایید.

 

 

 


دهانه اصلی این غاردارای 10 متر عرض و بین 10 تا 40 متر ارتفاع است که هر بیننده ‌ای با گذر از این دهانه و ورود به غار به حیرت و تفکرفرو می ‌رود.

این غار دارای یک شاخه‌ اصلی و چند شاخه فرعی است که تا کنون توسط افراد محلی و غار نوردان مجرب در حدود 4 کیلومتر از آن شناسایی شده و پیش بینی می شود حدود 8 تا 10 کیلومتر عمق داشته باشد. تاکنون بالغ بر 2هزار متر فضای خشک در محوطه درونی این مجموعه شناسایی شده ‌است که عموما "کریستالیزه" بوده و تزئینات بلوری و اسفنجی کف، دیوارها و سقف آن از ناب ترین نمونه‌ های موجود جهان است. دست خلاق طبیعت طی میلیون‌ها سال با مدد از شرایط خاص‌ آب وهوایی ‌و جغرافیایی درون غار، دهلیزها، دالان ها، کریدورها، تراس ها و حوضچه‌ های بی ‌نظیری را به وجود آورده که بازتاب نور از منشورهای بلور"کلسیت" در کنار آویزه ‌های پر حالت آن هر بیننده ‌ای را متحیر و مبهوت می‌ کند.


در گنجینه شگفتی این غار اسرارآمیز ، سنگ‌ های تزئینی با اشکال متنوع مانند عقاب، لاک پشت، گوزن، انسان، کبوتر و تندیس های عظیم ‌الجثه بلورین ایجاد شده است که بیشتر آنان از جنس آهک است. وجود یک دریاچه در بخش انتهایی و زیردست غار که دیواره، سقف و پیکره ‌های اسرار آمیزآن را سنگ‌ های عجیب محاصره کرده، زیبایی زاید الوصفی به این غار داده ‌است.

تهویه ‌طبیعی هوای درونی غار در فصول تابستان و زمستان یکی دیگر از عجایب این غار شگفت انگیزاست، در تابستان خنک و در زمستان گرم است و هیچ گاه در این مجموعه بازدید کنندگان با کمبود اکسیژن روبرو نمی ‌شوند. رسوبات دولومیتی با رنگ آمیزی جاذب در جای ‌جای غارپتانسیل عظیمی ‌از اسفنج های بلورین و کریستاله، باغهای مرجانی و مخروط های گل کلمی شکل را خلق کرده است.


تالارهای "عروس" ، "گل کلمی" ، "آبشارگلی" ، "فرسنگ" و "هیولا" از جمله بخش های دیدنی این غار نادر و عجیب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

غار سهولان

 

این غار در 35 کیلومتری شهرستان مهاباد ودر جاده مهاباد –بوکان از استان اذربایجان غربی قرار گرفته است . قدمت آن به دوران دوم زمین شناسی وحدود70 میلیون سال قبل می‌رسد . در زبان کردی سهول به معنای یخ می‌باشد و کنایه ای از زمستانهای سخت محل می‌باشد.


اولین بار زاک مورگان 90 سال قبل با کمک اهالی محل از راه آبی وارد شده واز سمت خشکی خارج شده است ونقشه ای از آن کشیده که تا حدودی با آن مطابقت دارد.بعدا"در سالهای1350و1370بار دیگر غار مورد شناسایی قرار گرفته است . این غار از انواع آبی –خاکی میباشد که300متر از مسیر آبی و250متر از مسیر خشکی آن کشف گردیده است.


غار در ارتفاع 2000 متری قرار گرفته و هوایی سرد و مرطوب دارد از دهانه ورودی لانه کبوتران  که وارد می‌شویم باید 106 پله به سمت پایین رفته تا به اسکله قایقها برسیم و با آن از سه تالار و راهرو گذشته و در طی مسیر از رسوبات آهکی که به اشکال متنوع و زیبا شکل گرفته اند مثل خوشه انگور،هشت پا،لاکپشت، دلفین و.. تا به تالار اصلی که چهارمین و بزرگترین تالار می‌باشد برسید که، ارتفاع سقف حدود 50 متر .25 متر عمق دریاچه و500متر وسعت آن می‌باشد وپس از آن به قسمت خشکی ودالانهای تنگ و باریک رسیده و از دهانه فرعی  کونه مانلان پس از بالا رفتن از 170 پله خارج می‌شوید.


  پیداشدن سفالهایی مربوط به دوره اشکانی وجام مسی پیه سوز دوره ایلخانیان نشانه های استفاده از این غار از قدیم الایام می‌باشد در دوره معاصر نیز روستا ییان بخاطر تجاوزات روسها مدتی در این غار زندگی  کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

غار قوری قلعه

اثر طبیعی ملی قوری قلعه طی مصوبه شماره 202 مورخ 25/7/80 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:

اثر طبیعی ملی غار قوری قلعه با مختصات3862981 عرض جغرافیایی و 637049 طول جغرافیایی در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر پاوه و در استان کرمانشاه واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:

اثر طبیعی ملی قوری قلعه در ارتفاع 1650 متری بر دامنه کوه شاهو واقع گردیده است.این غار یکی از زیباترین غارهای کشور می باشد که دوستداران طبیعت را به خود جلب نموده است. وجود استالاگمیت و استالاکتیتها در غار بر زیباییهای آن افزوده است.آب غار جاری و مقدار آن تابع بارش در منطقه است.از گونه های شاخص جانوری میتوان از خفاش گوش موشی نام برد.

 

 

غار زيبا و اعجاب‌آور قوري قلعه هفتمين اثرطبيعي ملي ايران است كه هرسال به ويژه در ايام نوروز گردشگران بي‌شماري را از سراسر جهان به سوي خود مي‌كشاند.  این غار در 85 کیلومتری جاده کرمانشاه به پاوه قرار دارد و از آن به عنوان بزرگترین غار آبی آسیا نامبرده می شود (نقل قول از سایت آنوبانینی)

بنابر گفته‌ي زمين شناسان، قوري قلعه ‪ ۶۵ميليون سال قدمت و سه‌هزار و ‪۱۴۰ مترعمق دارد. دماي داخل غار را ‪ ۷۰و رطوبت نسبي آن را ‪ ۸۹درصد اندازه‌گيري كرده‌اند.

در ‪ ۷۰۰متري غار آبادي وجود دارد كه در ايام دور قلعه‌هايي به شكل‌هاي مختلف آن را محاصره كرده‌اند و وجه تسميه اين غار يكي از همين قلعه‌هاست كه به شكل قوري بوده است.

غارنوردان آمريكايي، انگليسي و فرانسوي قوري قلعه را در سالهاي ‪،۱۳۳۶ ‪ ۱۳۴۵و ‪ ۱۳۶۳شمسي بررسي و تقريبا ‪ ۵۵۰متر را از آن كشف كرده‌اند.

همچنين در سال ‪ ۱۳۶۸شمسي ، حدود يكهزارو ‪ ۳۴۰متر از آن توسط غارنوردان كرمانشاه شناسايي و دو فاز براي آن در نظر گرفته شد.

درفاز نخست غار كه ‪ ۵۰۰متر طول دارد، دو تالار كوهان شتر و مريم شناسايي شد. دراين تالارها شكل‌هاي مختلفي ازجمله نيم‌رخ شتر، كوهان شتر، مار، طوطي، كركس، شيرسنگي، كاخ سفيد، قلب، كشتي، برج پيزا، آسيه‌زن‌فرعون، (ابوالهول)، بابا نوئل، مجسمه فردوسي و مشابه تصوير حضرت مريم ديده مي‌شود.

فاز دوم غار نيز يكهزار متر طول دارد كه تالارهاي نماز، بلور و عروس در آن كشف شده است.

تالار نماز در ‪ ۵۵۰متري غار و در كنار اين تونل قرار دارد. اين تونل كه ‪ ۱۲متر طول و هشت متر عرض دارد، قسمت اصلي غار را تشكيل مي‌دهد و به تونل برزخ شهرت دارد واز آنجا كه سقف تونل به آب چسبيده، مانع از ادامه حفاري ها شده است.

در يكهزار متري غار تالار بلور و در داخل تالار نيز حوضچه‌اي فوق‌العاده زيبا وجود دارد. وجود قنديلهاي پرده‌اي در حوضچه كه با دست زدن به هركدام صداي يكي از آلات موسيقي ايجاد مي‌شود، ازجمله دلايل اين زيبايي است، به‌طوري كه بسياري از جهانگردان و كارشناسان متفق القولند كه اين حوضچه، زيباترين حوضچه دنياست.

تالار عروس كه يكي از هيجان انگيزترين بخشهاي غار قوري قلعه است در هزار و ‪ ۵۰۰متري آن واقع شده است.

جنس سنگ‌هاي اين تالار كريستال و براق و سفيد بوده و كساني كه برروي آنها راه مي‌روند مي‌توانند جاي پاي خود ببينند.

وجود چهار آبشار به ارتفاع ‪ ۱۰تا ‪ ۱۲متر در هزار و ‪ ۷۰۰متري غار، زيباي آنرا به اوج مي‌رساند.

قنديل هاي كريستال مانند نيز كه جنسشان از رسوبات آهكي است و از سقف آويزان شده‌اند در تمام طول غار خودنمايي مي‌كنند و در بعضي نقاط طول قنديل ها به هشت متر نيز مي‌رسد.

علاوه بر جذابيت و اهميت اكوتوريستي قوري قلعه اشيايي نيز در آن كشف شده است كه از جمله آنها مي‌توان به هشت عدد قاشق و بشقاب، چهارعدد كوزه بزرگ، يك عدد كوزه كوچك كه ‪ ۱۵سكه از دوران يزدگرد سوم و اواخر دوره ساساني در داخل آن بوده و جمجمه سر انسان را نام برد

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 

 

غار شیر بند

 

غار شیربند یکی از زیباترین نمونه های غارهای ایران است که در 12 کیلومتری شمال شرقی شهر دامغان واقع شده است.

 

برای دسترسی مناسب به این غار 10 کیلومتر جاده ی قدیم آب بخشان به گردنه ی بشم را طی نموده تابه مزرعه ی خوش آب و هوای شیربند برسید سپس 5/1کیلومتر جاده ای که در قسمت شرقی مزرعه است به طرف روستای جزن ادامه داده در ادامه ی جاده ی فرعی جدید الاحداث سمت چپ خود را 500متر بهبه طرف شمال می پیمایید.

 

دهانه ی غار در کمرکش کوهی صخره ای که از بستر رودخانه 50متر ارتفاع داردواقع گردیده است.

 

ساختمان این غار چون در یک رشته فلات آهکی قرار گرفته است دارای سازندگی های فوق العاده زیبا می باشد.

 

مسیر اصلی غار به سوی شمال350متر امتداد دارد اما شعبه های فرعی متعددی به صورت تنگه های کوچک و مسدود و غیر مسدود از جناح های چپ وراست قرار دارند .

 

در این غار قندیل و ستون های زیبای آهکی به رنگ و اندازه های مختلف از سقف غار آویزان است زمین شناسان قدمت سنگ و ستون های این کوه و غار را به 136تا190 میلیون سال قبل نسبت می دهند.

 

در دیواره های غار در اثر رسوب کربنات کلسیم محلول در آب اشکال بسیار سپید و زیبایی هایی همانند گچ بری های کاخ ها و منازل به صورت گل کلمی و اجتماع بلورهای سوزنی شکل مناظر جالب توجه و زیبایی را به وجود آورده است که از شاهکارهای آفرینش است.

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

غار کهک

 

غار کهک در ۷۵ کیلومتری شمال شرق اراک و ۴۵ کیلومتری غرب دلیجان

 و ۴۵ کیلومتری جنوب شرق سلفچگان واقع شده است .

از طریق جاده آسفالته سلفچگان می توان به سمت دلیجان رفت و

 سپس وارد روستای راوه شد و سرانجام به کهک رسید.

براي رسيدن به دهانه غار از سلفچگان تا سه راهي سمت راست كه تابلو سيمان دليجان قرار دارد فاصله حدود 20كيلومتر است پس از رد شدن ازسه راهي و پشت سر گذاردن روستاي راوه از مسير جاده آسفالته مي توان به روستاي كهك رسيد و از مسير بالاي قبرستان ده ؛ جاده خاكي پهني ما را تا دهانه غار هدايت مي كند . دهانه غار در كف زمين با ورودي تنگي در حدود 50* 60 سانتي متر است . براي ورود به غار بايستي حدود 8 متر اوليه را با طناب به پايين رفت . پس از بازديد از تالارهاي اصلي و بزرگ غار و عبور از مسير هاي زيبا و شگفت انگيز . مي توان به وسيله طناب حمايت و وسايل فني ديواره 10 متري انتهاي غار را بصورت تراورسي به سمت راست صعود كرده و از مسير تونلي بسيار تنگ و باريك و بصورت درازكش به تالارهاي انتهايي غار دست يافت . بلندي بعضي از ستونهاي آهكي غار كهك در حدود 14متر است كه جزء بلند ترين ستون هاي غارهاي آهكي ايران مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

می توانید از لینک زیر نسخه ی پاورپونت این موضوع را دریافت کنید

 

http://www.pic.iran-forum.ir/images/jjezllxy9knggcbomuqt.ppt

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 10:53  توسط ز. ص  |